TEHTÄVÄT OSA 1
 
- Havannoi mitä kokemuksia tai ajatuksia sinulla on tullut suhteessa alla oleviin aihepiireihin huoneentaulutyöskentelysi aikana:
oleminen, hellittäminen, oma työ, vastarinta ja vuorovaikutus
 
"Pyhä rytmi ": Hengitysrytmi ja -tapa edustavat olemisen tapaamme aidommin kuin se, mitä mielessä tietoisesti liikkuu. Oma rytmimme on yksityistä ja henkilökohtaista, integriteettimme sisäpuolella oleva asia, koskematonta meissä. Tarkoitamme tällä sitä, ettemme voi ulkoapäin paljoakaan tietää siitä, miten toisen kuuluisi hengittää ja olla. Meidän on välillä vaikeaa antaa itsemmekään olla sellaisia kuin olemme.
 
- Pysähdy kuuntelemaan pyhää hengitysrytmiäsi. Käy istumaan tai makuulle, laita käsi vatsallesi kuuntelemaan. Aloita rytmiisi tutustuminen ja ihmettely." (Hengitysterapeutin työkirja, s.36)
 
- Nimeä asioita, joilla ihminen suojelee omaa pyhää rytmiään.